Ірі мәмілелер мен Қоғамда қызығушылық бар Мәмілелер туралы ақпарат

2021 жыл

2021 жылы «ҮМЗ» АҚ жасалуына мүдделілігі бар 237 мәміле жасады, соның ішінде акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын 2 мәміле, атап айтқанда:

2020 жыл

2020 жылы «ҮМЗ»  АҚ-да  4 ірі мәміле, сондай-ақ құны акционерлік қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен он және одан көп пайызын құрайтын 1 мәміле жасасты.

2020 жылы «ҮМЗ» АҚ-да,  тараптары қоғамның аффилиирленген  тұлғалары болып табылатын немесе оған өкіл не делдал ретінде қатысатын, жасалуында мүдделілігі бар 244 мәміле жасасты, атап айтқанда:

2019 жыл

2019 жылы «ҮМЗ» АҚ ірі мәмілелер жасады:
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, «ҮМЗ» АҚ және «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС арасында кепілдік шартын жасасу туралы.
Жасалуында мүдделілік бар мәмілелер

2019 жылы «ҮМЗ» АҚ  Қоғамның аффилиирленген тұлғалары, атап айтқанда, өкіл немесе делдал ретінде тараптары болып табылатын немесе қатысатын, жасалуына мүдделілік бар 243 мәміле жасады: