Нормативтік құқықтық актілер

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (жалпы және ерекше бөлімі: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061
Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38259854
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38910832
Қазақстан Республикасының Салық кодексі: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30366217
Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30085593
Қазақстан Республикасының жер кодексі: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1040583
«Қазақстан Республикасындағы Кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасының кодексі: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30776062
«Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасының заңнамасы: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039594
«Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының заңнамасы http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1009179
«Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының заңнамасы: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31122521
«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының заңнамасы: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30770874
«Атом энергиясын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының заңы : http://online.zakon.kz/document/?doc_id=35049151