Тантал ұнтақтары

1, 2а, 2б, 3, 4а, 4б, 5а, 5б сынық тұрпатты конденсаторлық ұнтақтар
ВВ-1, ВВ-2, ВВ-3  жлғары вольтты конденсаторлар үшін  тантал  ұнтағы

ТаПМ  ұсақ дисперсті тантал ұнтақтары Агломератталған ТаПа, ТаПБ тантал  ұнтақтары

Химический состав, %

Класс Ta Ti  W Mo O N Na Al Cr Co Cu
1, 2а, 2б, 3, 4а, 4б


ВВ-1, ВВ-2, ВВ-3
ТаПА, ТаПБ
ТаПМ
осталь-
ное
0.0008
0.0008
0.0008
0.0008
0.0008
0.01
0.01
0.003
0.003
0.003
0.003
0.02
0.01
0.001
0.001
0.001
0.001
0.01
0.15
0.25
0.3
0.15
0.35
0.9
0.012
0.012
0.012
0.012
0.012
0.01
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0005
0.0008
0.0003
0.0003
0.0005
0.0003
0.01
0.0008
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.008
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0005
0.002
0.001
0.001
0.001
0.001
0.01
Класс Nb Fe Si C H Mg Ca Mn Ni Zr Sn
1, 2а, 2б, 3, 4а, 4б


ВВ1, ВВ2, ВВ3
ТаПА, ТаПБ
ТаПМ
0.05
0.1
0.1
0.05
0.05
0.2
0.005
0.002
0.002
0.002
0.003
0.05
0.003
0.0015
0.0015
0.001
0.0015
0.02
0.01
0.007
0.007
0.003
0.007
0.05
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.05
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.01
0.0015
0.002
0.002
0.0015
0.002
0.02
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.0003
0.005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.01
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.001
0.0005
0.0002
0.0002
0.0003
0.0003
0.0005

Ұнтақтың сипаттамасы

Қасиеттері класы 1 2a 2b 3 4a 4b 5a 5b ВВ1 ВВ2 ВВ3 ТаПМ
Ірілігі , мкм 40-63 5-63 5-63 5-40 20-63 20-63 3-30 3-30 40-63 20-63 5-63 <5.0
Сүзгіштегі қалдық 0063(+)
004 (+)
004 (-)
10
-
10
10
-
-
5
-
-
-
10
-
1.5
-
-
1.5
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
10
2.0
-
-
5.0
-
-
-
-
-
Меншікті жазықтығы, см2 70-
140
240-
330
280-
410
390-
560
130-
160
150-
180
600-
800
700-
1000
- - - 2000-
3000
Үйінді тығыздығы, г/см3 7-8 6.8-
7.3
6.3-
7.0
5.9-
6.4
7.5-
7.8
7.2-
7.6
4.8-
5.3
4.6-
5.0
7-8 7,2-7,6 6.3-
7.0
3.0-
4.0
Меншікті заряді, мкКл/г - - - - - - 4000-
4900
4900-
5600
600-
1000
1100-
1500
1800-
2200
3700
+(700)
Меншікті сыйымдылығы, мкФ/г 7-10 14-16 17-20 19-22 10-12 12-14 - - - - - -
Кемудің меншікті тоғы, мкА/мкКл х 10-3 - - - - - - <2.0 <2.0 <1.0 <1.0 <1.0 -
Кемудің  орташа тоғы, мкА <2.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 - - - - - -
Диэлектрлік шығынның бұрыш тангенсі, % <2.0 <3.0 <3.0 <3.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <4.0 <5.0 <7.0 -

А, Б, В  металды сорттық тантал ұнтағы (%)

Класс Ta Nb N O C Fe Si Ti Na S P Ca
A 99.0 0.1 0.5 0.5 - 0.07 0.05 - 0.07 0.01 0.01 0.05
Б 99.5 0.05 0.2 0.3 - 0.01 0.01 - 0.02 0.005 0.005 0.002
В 98.6 0.1 0,5 0,5 0.2 0.07 0.05 0.02 0.02 - - -

Та ұнтақтарының (МКТП)

 1 кесте Бақыланатын қоспалардың массалық үлесі

Элементтер Класс. Қоспалардың массалық үлесі, ppm, артық емес
3,5 kCV 4,4 kCV 8 kCV дейін 30 kCV 40 kCV 50 kCV
Nb

40

40

50

40

40

40

Fe

20

20

35

20

20

20

Si

8

8

15

20

20

20

Ca

3

3

10

5

5

5

Ti

1

1

5

3

3

3

Al

-

-

-

5

5

5

W

5

5

5

5

5

5

Mo

3

3

5

3

3

3

Mn

1

1

5

3

3

3

Mg

10

10

25

18

20

20

Ni

3

3

5

5

10

10

Cr

5

5

5

10

10

10

Cu

3

3

7

3

3

3

K

2

2

5

25

25

25

Na

2

2

5

10

10

10

P

-

-

-

110

150

150

2 кесте Бақыланаты

Элементтер

Класс. Қоспалардың массалық үлесі, ppm, артық емес

3,5 kCV

4,4 kCV

8 kCV дейін

30 kCV

40 kCV

50 kCV

C

20

20

80

35

35

35

O

1300

1500

1700

2000

2600

3400

N

50

50

100

200

200

300

H

50

50

100

90

130

170

н қоспалардың массалық үлесі

3 кесте  Физикалық сипаттамалары

Параметрлері Сыйымдылық  класы
3,5 kCV 4,4 kCV до 8 kCV

Анодтың мыжылу беріктігі,
Н (кгс), кем емес

39,2 (4)

19,8 (2)

-

Себілу тығыздығы, г/см3

3,35-тен 3,96 дейін

3,05-тен 3,65 дейін

3,5-тен 5,6 дейін

Фишер бойынша бөлшектердің орташа ірілігі (FSSS), мкм

6,0-ден  12,0 дейін

-

4,0-ден  9,0 дейін

Фракциялардың болуы, %, артық емес:
+250 мкм
-250+45 мкм
-45 мкм

-

-

10
қалғаны
70

4 кесте – Физикалық сипаттамалары

Параметрлері Сыйымдылық класы
30 kCV 40 kCV 50 kCV
Анодтың мыжылу беріктігі,
Н (кгс), кем емес

58,9 (6)

Себілу тығыздығы,  г/см3

1,4-тен 1,95 дейін

1,4-тен 2,0 дейін

1,4-тен 2,1 дейін

5 кесте –Электрлік сипаттамалары

Параметрлері Сыйымдылық класы
3,5 kCV 4,4 kCV до 8 kCV
Үлестік заряды, мкКл/г

3400-ден  4600 дейін

3770-тен 4880 дейін

6500-ден 8000 дейін

Ағып кету тогі, мкА/г, артық емес (өлшем екінші минутта жүргізіледі)

0,5

0,55

1

Үлестік заряды, мкКл/г

2570-тен 3500 дейін

3370-тен 4380 дейін

-

Ағып кету тогі, мкА/г, артық емес (өлшем екінші минутта жүргізіледі)

1,4

0,88

-

5 кестенің жалғасы – Электрлік сипаттамалары

Параметрлері Сыйымдылық класы
30 kCV 40 kCV 50 kCV
Үлестік заряды, мкКл/г

19800-ден 22000 дейін

35000-ден
38000 дейін

56800-ден
61200 дейін

Тесіп өту кернеуі, В, кем емес

110

90

80

Ағып кету тогі, мкА/г, артық емес (өлшем үшінші минутта жүргізіледі)

3,5

9

20

Үлестік заряды, мкКл/г

24000-нан 26000 дейін

36000-нан
40000 дейін

60500-ден
65500 дейін

Ағып кету тогі, мкА/г, артық емес (өлшем үшінші минутта жүргізіледі)

5,0

12

25

Тесіп өту кернеуі, В, кем емес

100

80

75


Ірілік, үлестік бет, осы ұнтақтарға арналған диэлектрлік шығындар бұрышының тангенсі көрсеткіштері – контракт деректері, тұтынушы спецификациясы

Порошок тантала

Порошок тантала

kn  Тантал өндірісінің маркетинг қызметі:
e-mail: Marketing_Ta@ulba.kz
Тел.: (7232) 29-83-16
Факс: (7232) 29-83-16, 24-06-83, 47-36-42

 

Бет өзгертілді: 04-01-2017