Конденсаторлы тантал ұнтақтары

Ұнтақ сұрыбы

Сипаттамалары

Ерекшелігі

Стандартты конденсаторлық сұрып:
- 1-4 классы
- 5 класс

Меншікті сыйымдылық   7 бастап 22 мкФ/г дейін
Салыстырмалы қуат 4000 бастап 5600 мкКл/г дейін

СТ АО-31-2020 немесе тапсырыс берушімен келісілген ерекшелік бойынша

Жоғарывольтты  конденсаторлық сұрып

Салыстырмалы қуат 600 бастап 2200 мкКл/г дейін

СТ АО-31-2020 немесе тапсырыс берушімен келісілген ерекшелік бойынша

Агломератталған конденсаторлық сұрып

Салыстырмалы қуат 1900 бастап 8000 мкКл/г дейін

СТ АО-45-2020 немесе тапсырыс берушімен келісілген ерекшелік бойынша

 

Порошок тантала

Порошок тантала

kn  Тантал өндірісінің маркетинг қызметі:
e-mail: Marketing_Ta@ulba.kz
Тел.: (7232) 29-84-57
Факс: (7232) 29-84-57, 24-06-83, 47-36-42