Ниобий құймакесектері

Құймакесек сұрыптары

Тазалығы

Сипаттамалары

Ерекшелігі

Стандартты сұрып
(екі мәрте (ЭЛП-2) және үш мәрте (ЭЛП-3)
электронды-сәулелік қайта балқыту)

99,8%
99,9%

Диаметрі 115, 150, 200 және 225 мм дейін
Ұзындығы  300 бастап 2000 мм дейін

МЕМСТ 16099-80 немесе Тапсырыс берушімен келісілген ерекшелік бойынша

Тазалығы жоғары (реакторлық) сұрып (төрт мәрте (ЭЛП-4) электронды-сәулелік қайта балқыту)

99,83%

Диаметрі 150, 200 және225 мм дейін

Тапсырыс берушімен келісілген ерекшелік бойынша

 

Ұсақ сынықтар

kn Тантал  өндірісінің  маркетинг қызметі:
e-mail: Marketing_Ta@ulba.kz
Тел.: (7232) 29-84-57
Факс: (7232) 29-84-57, 24-06-83, 47-36-42