Экологиялық бюллетень

2022 жылғы 1-тоқсанда «ҮМЗ» АҚ орналасқан ауданда атмосфера ауасының ластануы туралы деректер

Бақылау аймағы

Атмосфераның жерге жақын қабатындағы ластаушы заттардың орташа тоқсандық мөлшері

Бериллий (Ве)

Альфа-белсенді аэрозольдердің көлемді белсенділігі (АКБ)

Фторлы сутек (HF)

Азот диоксиді (NO2)

«ҮМЗ» АҚ санитарлық-қорғалған аймағында 0,0097 ШРК-дан % 63,6 РКБ-дан % 10 ШРК-дан % 31,5 ШРК-дан %
тұрғын аудан
шекарасында
0,0097 ШРК-дан % 63,6 РКБ-дан % 10 ШРК-дан % 35,5 ШРК-дан %
тұрғын ауданда 0,0096 ШРК-дан % 63,6 РКБ-дан % 15 ШРК-дан %    31,5 ШРК-дан %

Ескертулер:
ШРК – атмосфера ауасындағы ластаушы заттардың шекті-рауалы концентрациясы (ШРК);
РКБ – атмосфера ауасындағы альфа-белсенді аэрозольдердің рауалы көлемді белсенділігі.

2022 жылғы 1-тоқсанда «ҮМЗ» АҚ ластаушы заттарының нақты шығарындылары туралы деректер

Ластаушы заттың атауы

Мемл. лимит, тонна

2022 ж. 1-тоқсанда нақты шығарындылар, тонна

Бериллий (Ве) 0,029 0,0006
Альфа-белсенді аэрозольдердің
көлемді белсенділігі (АКБ)
4,57 ГБк 0,15 ГБк
Фторлы сутек (HF) 2,30 0,12
Азот диоксиді (NO2) 4,93 0,35

 

Мұрағат

Экологиялық бюллетень (2021 ж 4 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2021 ж 3 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2021 ж 2 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2021 ж 1 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2020 ж 4 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2020 ж 3 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2020 ж 2 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2020 ж 1 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2019 ж 4 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2019 ж 3 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2019 ж 2 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2019 ж 1 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2019 ж 4 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2018 ж 3 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2018 ж 2 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2018 ж 1 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2017 ж 4 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2017 ж 3 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2017 ж 2 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2017 ж 1 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2016 ж 4 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2016 ж 3 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2016 ж 2 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2016 ж 1 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2015 ж 4 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2015 ж 3 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2015 ж 2 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2015 ж 1 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2014 ж 4 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2014 ж 3 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2014 ж 2 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2014 ж 1 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2013 ж 4 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2013 ж 3 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2013 ж 2 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2013 ж 1 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2012 ж 4 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2012 ж 3 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2012 ж 2 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2012 ж 1 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2011 ж 4 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2011 ж 3 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2011 ж 2 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2011 ж 1 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2010 ж 4 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2010 ж 3 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2010 ж 2 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2010 ж 1 тоқс.)