Экологиялық бюллетень

2019 жылғы 3-тоқсанда «ҮМЗ» АҚ орналасқан ауданда атмосфера ауасының ластануы туралы деректер

Бақылау аймағы

Атмосфераның жерге жақын қабатындағы ластаушы заттардың орташа тоқсандық мөлшері

Бериллий (Ве)

Альфа-белсенді аэрозольдердің көлемді белсенділігі (АКБ)

Фторлы сутек (HF)

Азот диоксиді (NO2)

«ҮМЗ» АҚ санитарлық-қорғалған аймағында 0,012 ШРК-дан % 61 РКБ-дан % 15 ШРК-дан % 28 ШРК-дан %
тұрғын аудан
шекарасында
0,013 ШРК-дан % 61 РКБ-дан % 15 ШРК-дан % 29 ШРК-дан %
тұрғын ауданда 0,015 ШРК-дан % 61 РКБ-дан % 10 ШРК-дан %    26 ШРК-дан %

Ескертулер:
ШРК – атмосфера ауасындағы ластаушы заттардың шекті-рауалы концентрациясы (ШРК);
РКБ – атмосфера ауасындағы альфа-белсенді аэрозольдердің рауалы көлемді белсенділігі.

2019 жылғы 3-тоқсанда «ҮМЗ» АҚ ластаушы заттарының нақты шығарындылары туралы деректер

Ластаушы заттың атауы

Мемл. лимит, тонна

2019 ж. 3-тоқсанда нақты шығарындылар, тонна

Бериллий (Ве) 0,029 0,0011
Альфа-белсенді аэрозольдердің
көлемді белсенділігі (АКБ)
4,57 ГБк 0,16 ГБк
Фторлы сутек (HF) 3,72 0,12
Азот диоксиді (NO2) 6,41 0,35

 

Мұрағат

Экологиялық бюллетень (2019 ж 2 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2019 ж 1 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2019 ж 4 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2018 ж 3 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2018 ж 2 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2018 ж 1 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2017 ж 4 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2017 ж 3 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2017 ж 2 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2017 ж 1 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2016 ж 4 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2016 ж 3 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2016 ж 2 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2016 ж 1 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2015 ж 4 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2015 ж 3 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2015 ж 2 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2015 ж 1 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2014 ж 4 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2014 ж 3 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2014 ж 2 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2014 ж 1 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2013 ж 4 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2013 ж 3 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2013 ж 2 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2013 ж 1 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2012 ж 4 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2012 ж 3 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2012 ж 2 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2012 ж 1 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2011 ж 4 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2011 ж 3 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2011 ж 2 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2011 ж 1 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2010 ж 4 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2010 ж 3 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2010 ж 2 тоқс.)
Экологиялық бюллетень (2010 ж 1 тоқс.)

 

Бет өзгертілді: 01-11-2019