Тәуекелдерді басқару

Қоғамның тұрақты үздіксіз дамуын қамтамасыз ету, стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу мақсатында Қоғамда тәуекелдерді басқару жүйесі енгізілді және ойдағыдай жұмыс істеуде.


«ҮМЗ» АҚ тәуекелдерді басқару жүйесінің мақсаттары:

Қоғамда Тәуекелдерді басқару жөніндегі саясат қабылданған, онда мақсаттар, тәуекелдерді басқарудың негізгі қағидаттары белгіленген және тәуекелдерді басқару жүйесінің құрылымы мен Қоғамда тәуекелдерді басқару үдерісіне қатысушылардың функциялары айқындалған.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ бірыңғай саясаты аясында, Қоғамның тәуекелдерін басқару жөніндегі жұмыс мына бағыттар бойынша жүргізіледі:  

Есептілікті ұсыну тәртібі және нысанын қоса алғанда, тәуекелдерді басқару әдістері мен рәсімдерінің сипаттамасы, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар мен осы үдерістің басқа да құрамдас бөліктері белгіленген тәртіпте бекітілген тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі құжаттарда регламенттелген.