Директорлар кеңесінің құрамы

Директорлар кеңесі Қоғам қызметіне жалпы басшылық жасауды іске асыратын Қоғамның басқару органы болып табылады. Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғам Жарғысында, Қоғамды Корпоративтік басқару кодексінде және Директорлар кеңесі туралы қағидада белгіленген тәртіпте қабылданады.  
Қоғамда Жалғыз акционердің Шешімімен бекітілген Директорлар кеңесі туралы қағида әрекет етеді. Директорлар кеңесі Қоғамды тиімді басқаруды қамтамасыз етіп қана қоймай, бақылау жүйесінің жұмыс істеуіне, сондай-ақ Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделерін қадағалау мен қорғауды да қамтамасыз етеді.
Директорлар кеңесінің қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қағидаттарға және іскери этика нормаларына негізделеді.

Директорлар кеңесі мүшелігіне кандидаттарға қойылатын талаптар
 

Директорлар кеңесі мүшелігіне кандидаттар және Директорлар кеңесінің мүшелерінде өз міндеттерін орындау және Жалғыз акционер мен Қоғамның мүдделері үшін Директорлар кеңесінің тиімді жұмыс істеуін ұйымдастыру үшін тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, іскери және (немесе) салалық ортадағы біліктілігі мен оң жетістіктері болуға және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген талаптарға жауап беруге тиіс.

Қоғамның тәуелсіз директорларына қойылатын талаптар

Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның тәуелсіз директорының кандидатурасы мына критерийлерге жауап беруге тиіс:
1) Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ (Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымын атқару жағдайын қоспағанда);
2) Қоғамның және оның аффилиирленген тұлғаларының қызметкері болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ;
3) Қоғамның қызметкерімен жақын туыстықта (ата-анасы, ағасы, апайы, ұлы, қызы), некеде, сондай-ақ жегжаттықта (жұбайының ағасы, апайы, ата-анасы, ұлы немесе қызы) тұрған жоқ және Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде тұрған жоқ;   
4) Қоғамның аффилиирленген тұлғаларына қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайды;
5) Қоғамның лауазымды тұлғаларына немесе ұйымдардың – Қоғамның аффилиирленген тұлғаларының бағыныстылықпен байланысты емес және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде аталған тұлғалармен бағыныстылықта болған жоқ;
6) Қоғамның немесе оның аффилиирленген тұлғаларының ірі клиенті немесе жеткізушісінің аффилиирленген тұлғасы болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ;  
7) Қоғамнан немесе оның аффилиирленген тұлғаларынан айтарлықтай қаржыландыру алатын коммерциялық емес ұйымның аффилиирленген тұлғасы болып табылмайды;  
8) Қоғамға немесе оның аффилиирленген тұлғаларына кез келген сипаттағы ақылы қызметтер, соның ішінде кеңес беру қызметтерін көрсетпейді; 
9) Қоғам қызметкері Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымын атқаратын заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы болып табылмайды;
10) мемлекеттік қызметші болып табылмайды;
11) Қоғам аудиторы болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ;
12) аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде Қоғам аудитіне қатыспайды және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатысқан жоқ;
13) Қоғам аудиторының немесе оның аффилиирленген тұлғаларының аффилиирленген тұлғасы болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ. 

Директорлар кеңесінің құрамы

Ибраев Бауржан Мухтарханович

Ибраев Бауыржан Мұхтарханұлы – Директорлар кеңесінің Төрағасы

1958 жылы туған. 1983 жылы «Физика» мамандығы бойынша С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін бітірді. Физика-математика ғылымдарының докторы, ҚР Ұлттық жаратылыстану ғылымдары академиясының академигі.
1983 жылдан бастап 1994 жылға дейін – ҚазКСР ҒА Ядролық физика институты, радиоактивті сәулелер зертханасы, инженер, кіші ғылыми қызметкер, ғылыми қызметкер.
1984 жылдан бастап 1991 жылға дейін – КСРО ҒА П.Н. Лебедев атындағы физика институты, нейтронды физика зертханасы.
1994 жылдан бастап 2000 жылға дейін – Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, физика факультеті, аға оқытушы, доцент, оптика және плазма физикасы кафедрасының меңгерушісі.
1999 жылдан бастап 2000 жылға дейін – Эксперименттік теориялық физика Ғылыми-зерттеу институтының директоры.
2001 жылдан бастап 2003 жылға дейін – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ № 6 Кен басқармасы филиалының директоры.
2003 жылдан бастап 2005 жылға дейін – «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» Бас директоры.
2005 жылдан бастап 2006 жылға дейін – «Тау-кен компаниясы» ЖШС Бас директоры.
2006 жылдан бастап 2011 жылға дейін – «Кен Дала.kz» АҚ бас директоры.
2011 жылдан бастап 2015 жылға дейін – «ОРТАЛЫҚ» өндіруші кәсіпорны» ЖШС Бас директоры.
2015 жылғы тамыздан бастап – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Өндіріс және ЯОЦ жөніндегі Бас директоры.
2015 жылғы қыркүйектен бастап – Директорлар кеңесінің Төрағасы, Директорлар кеңесінің қазіргі құрамына сайлану күні – 26.06.2019 ж.
Азаматтығы – ҚР.

   
Батырбаев Аскар Алинович

Батырбаев Аскар Алинович

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Маркетинг және сатулар жөніндегі басқарушы директоры
1983 жылы туған. 2005 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, физика факультеті, ағылшын тілі тереңдетіп оқытылатын арнайы бөлімшесін аяқтады. «Қатты дене физикасы» кафедрасы.
2005 ж. – 2007 ж. – Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, физика факультеті, ағылшын тілі тереңдетіп оқытылатын арнайы бөлімшесі. Магистратура. Физика магистрі.
2008 – 2015 жж. – «АППАҚ» ЖШС маркетинг, өткізу және экспорттық бақылау басқармасының бастығы.
2015 – 2017 жж. Маркетинг және логистика бөлімінің бастығы, «Инкай» БК» ЖШС.
2017 – 2019 жж. – Логистика бөлімінің бастығы, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Сатуды қолдау департаменті.
2019 жылдың ақпан – мамыр айлары – Директордың орынбасары, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Сатуды қолдау департаменті.
2019 жылдың мамыр айынан бастап – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Маркетинг және сатулар жөніндегі басқарушы директоры, директорлар кеңесінің жұмыс істейтін құрамына сайланған күні – 26.06.2019 ж.
Азаматтығы – ҚР.

   
Ақан Айдын Мұхитұлы

Ақан Айдын Мұхитұлы

 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК АҚ Қазынашылық басқармасының бастығы»,
 
1986 жылы туған. 2008 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетін «Қолданбалы математика» мамандығы бойынша бітірді.  2011 жылы «Қаржылық математика» мамандығы бойынша King’s College London магистратура бағдарламасын бітірді.
2011 бастап 2012ж. аралығында – S&P Global Platts (Лондон, Великобритания қ.) агенттігінің талдаушысы;
2012 бастап 2013ж. аралығында – «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ Инвесторлармен байланыс департаментінің аға талдаушысы»;
2013 бастап 2018ж. аралығында – «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ Қазынашылық және корпоративтік қаржыландыру департаменті директорының орынбасары, жетекші талдаушы»;
2018 бастап 2019ж. аралығында – «ҚазМұнайГаз ҰК» АҚ қаржылық бақылау департаменті директорының орынбасары»;
2019ж. маусымнан бастап  – «Қазатомөнеркәсіп «ҰАК» АҚ Қазынашылық басқармасының бастығы, Директорлар кеңесінің қазіргі құрамына сайланған күні - 26.08.2019.
Азаматтығы – ҚР.

   
Шахворостов Юрий Викторович

Медео Рустам Колыбекович, Директорлар кеңесінің мүшесі

1972 жылы туған. 1997 жылы Қ. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетін «Машаина құрылысы технологиясы» мамандағы бойынша аяқтады.
2000 ж. бастап 2004 ж. дейін – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да Тау-кен департаментінің жетекші маманы, бас маманы, менеджері, жетекші менеджері болып жұмыс істеді.
2004 ж. бастап 2007 ж. дейін – Өндірістік қамтамасыз ету департаментінің бас менеджері, «Тау-кен компаниясы» ЖШС «Орталықтандырылған автотасымалдау базасы» филиалының директоры.
2007 ж. бастап 2008 ж. дейін – «Сауда-көлік компаниясы» ЖШС Өндіріс жөніндегі бас директорының орынбасары.
2008 ж. бастап 2018 ж. дейін – «Заречное» БК АҚ Бас директоры.
2018 жылғы сәуірден бастап – «ҮМЗ» АҚ бизнесті қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директоры.
2018 жылдың шілде айынан бастап – Басқарма Төрағасы, Директорлар кеңесінің жұмыс істейтін құрамына сайланған күні – 26.06.2019 ж.
Азаматтығы – ҚР.

   
Батырбеков Эрлан Гадлетович

Батырбеков Эрлан Гадлетович, тәуелсіз директор

1961 жылы туған. 1984 жылы «Кванттық электроника» мамандығы бойынша Москва инженерлік-физикалық институтын (МИФИ) бітірді.  
Физика-математика ғылымдарының докторы.
1984 жылдан бастап – ҚазКСР ҒА ЯФИ, инженер, кіші ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер.
1992 жылдан бастап 1994 жылға дейін – Department of Nuclear Engineering University of Illinois, физик-зерттеуші.
1993 жылдан бастап 1994 жылға дейін – Rockford Technology Assoc., Inc., ғылыми кеңесші.
1998 жылдан бастап 1999 жылға дейін – ҚР ҰЯО Атом энергиясы институты, зертхана бастығы, жетекші ғылыми қызметкер.
1997 жылдан бастап 2009 жылға дейін - «КК Интерконнект» БК, Вице-президент, Президент.
2009 жылдан бастап 2012 жылға дейін – ҚР Ұлттық ядролық орталығы, Бас директордың Бірінші орынбасары.
2013 жылғы қаңтардан бастап – «ҚР ҰЯО» РМК, Бас директор.
2015 жылғы қыркүйектен бастап – тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің қазіргі құрамына сайлану күні – 26.06.2019 ж.  
Азаматтығы – ҚР.

   
Кенжин Ергазы Асиевич

Кенжин Ергазы Асиевич, тәуелсіз директор

1961 жылы туған. 1984 жылы «Экспериментальдық ядролық физика» мамандығы бойынша Томск политехникалық институтын бітірді.
Физика-математика ғылымдарының кандидаты.
1984 жылдан бастап – «Қолданбалы механика» ӨҒБ, Красноярск-26 қ.
1987 жылдан бастап – «Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығы» РМК, Бас директордың орынбасары – «Атом энергиясы институты» ЕМК директоры. 
2015 ж. бастап – Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі «Ядролық физика институты» РМК, Бас директордың орынбасары, бас директор.
2017 жылғы қазаннан бастап – тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің қазіргі құрамына сайлану күні – 26.06.2019 ж.

   

 

Бет өзгертілді: 23-09-2019