• Атом энергетикасы, электронды және металлургиялық өнеркәсіп және басқа да қызмет облыстарының қажеттіліктеріне арналған уран, бериллий, тантал мен ниобий өнімдерін өндіруші. Кәсіпорын «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясының құрамына кіреді. Болашаққа бізден бірге!
  • «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ Уран өндірісі – бұл атом электрстанцияларына арналған уран отынын өндіретін әлемдегі бірегей және ірі кешендердің бірі, ядролық саладағы жұмыс тәжірибесі де мол болып табылады. Болашаққа бізден бірге!
  • «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ бериллий өндірісі әлемдегі кен концентратын қайта өңдеуден сапалық параметрге бағыттап, дайын өнім түріне дейін шығаратын толық өндірістік циклі бар үш кәсіпорынның бірі. Болашаққа бізден бірге!
  • "Үлбі металлургиялық зауыты" АҚ тантал өндірісі ТМД аумағында жеке және әлемде тантал қосылған шикізатты қайта өңдеуден дайын өнім алуға дейін толық өндірістік циклі бар аса ірі кәсіпорындардың қатарына жатады. Болашаққа бізден бірге!

Директорлар кеңесінің құрамы

Директорлар кеңесі Қоғам қызметіне жалпы басшылық жасауды іске асыратын Қоғамның басқару органы болып табылады. Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғам Жарғысында, Қоғамды Корпоративтік басқару кодексінде және Директорлар кеңесі туралы қағидада белгіленген тәртіпте қабылданады.  
Қоғамда Жалғыз акционердің Шешімімен бекітілген Директорлар кеңесі туралы қағида әрекет етеді. Директорлар кеңесі Қоғамды тиімді басқаруды қамтамасыз етіп қана қоймай, бақылау жүйесінің жұмыс істеуіне, сондай-ақ Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделерін қадағалау мен қорғауды да қамтамасыз етеді.
Директорлар кеңесінің қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қағидаттарға және іскери этика нормаларына негізделеді.

Директорлар кеңесі мүшелігіне кандидаттарға қойылатын талаптар
 

Директорлар кеңесі мүшелігіне кандидаттар және Директорлар кеңесінің мүшелерінде өз міндеттерін орындау және Жалғыз акционер мен Қоғамның мүдделері үшін Директорлар кеңесінің тиімді жұмыс істеуін ұйымдастыру үшін тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, іскери және (немесе) салалық ортадағы біліктілігі мен оң жетістіктері болуға және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген талаптарға жауап беруге тиіс.

Қоғамның тәуелсіз директорларына қойылатын талаптар

Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның тәуелсіз директорының кандидатурасы мына критерийлерге жауап беруге тиіс:
1) Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ (Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымын атқару жағдайын қоспағанда);
2) Қоғамның және оның аффилиирленген тұлғаларының қызметкері болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ;
3) Қоғамның қызметкерімен жақын туыстықта (ата-анасы, ағасы, апайы, ұлы, қызы), некеде, сондай-ақ жегжаттықта (жұбайының ағасы, апайы, ата-анасы, ұлы немесе қызы) тұрған жоқ және Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде тұрған жоқ;   
4) Қоғамның аффилиирленген тұлғаларына қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайды;
5) Қоғамның лауазымды тұлғаларына немесе ұйымдардың – Қоғамның аффилиирленген тұлғаларының бағыныстылықпен байланысты емес және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде аталған тұлғалармен бағыныстылықта болған жоқ;
6) Қоғамның немесе оның аффилиирленген тұлғаларының ірі клиенті немесе жеткізушісінің аффилиирленген тұлғасы болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ;  
7) Қоғамнан немесе оның аффилиирленген тұлғаларынан айтарлықтай қаржыландыру алатын коммерциялық емес ұйымның аффилиирленген тұлғасы болып табылмайды;  
8) Қоғамға немесе оның аффилиирленген тұлғаларына кез келген сипаттағы ақылы қызметтер, соның ішінде кеңес беру қызметтерін көрсетпейді; 
9) Қоғам қызметкері Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымын атқаратын заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы болып табылмайды;
10) мемлекеттік қызметші болып табылмайды;
11) Қоғам аудиторы болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ;
12) аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде Қоғам аудитіне қатыспайды және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатысқан жоқ;
13) Қоғам аудиторының немесе оның аффилиирленген тұлғаларының аффилиирленген тұлғасы болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ. 

Директорлар кеңесінің құрамы

Ибраев Бауржан Мухтарханович

Ибраев Бауыржан Мұхтарханұлы – Директорлар кеңесінің Төрағасы

1958 жылы туған. 1983 жылы «Физика» мамандығы бойынша С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін бітірді. Физика-математика ғылымдарының докторы, ҚР Ұлттық жаратылыстану ғылымдары академиясының академигі.
1983 жылдан бастап 1994 жылға дейін – ҚазКСР ҒА Ядролық физика институты, радиоактивті сәулелер зертханасы, инженер, кіші ғылыми қызметкер, ғылыми қызметкер.
1984 жылдан бастап 1991 жылға дейін – КСРО ҒА П.Н. Лебедев атындағы физика институты, нейтронды физика зертханасы.
1994 жылдан бастап 2000 жылға дейін – Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, физика факультеті, аға оқытушы, доцент, оптика және плазма физикасы кафедрасының меңгерушісі.
1999 жылдан бастап 2000 жылға дейін – Эксперименттік теориялық физика Ғылыми-зерттеу институтының директоры.
2001 жылдан бастап 2003 жылға дейін – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ № 6 Кен басқармасы филиалының директоры.
2003 жылдан бастап 2005 жылға дейін – «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» Бас директоры.
2005 жылдан бастап 2006 жылға дейін – «Тау-кен компаниясы» ЖШС Бас директоры.
2006 жылдан бастап 2011 жылға дейін – «Кен Дала.kz» АҚ бас директоры.
2011 жылдан бастап 2015 жылға дейін – «ОРТАЛЫҚ» өндіруші кәсіпорны» ЖШС Бас директоры.
2015 жылғы тамыздан бастап – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Өндіріс және ЯОЦ жөніндегі Бас директоры.
2015 жылғы қыркүйектен бастап – Директорлар кеңесінің Төрағасы, Директорлар кеңесінің қазіргі құрамына сайлану күні – 22.09.2015 г.
Азаматтығы – ҚР.

   
  Алыбаев Дәурен Серікұлы, Директорлар кеңесінің мүшесі

1983 жылы дүниеге келді. 2004 жылы Kazakhstan Institute of Management, Economics and Strategic Research (KIMEP), KZ Қаржы және Бухгалтерлік есеп бағыты бойынша тәмамдады; 2005 жылы Kazakhstan Institute of Management, Economics and Strategic Research (KIMEP), KZ – MBA Қаржы және Табиғи ресурстарды басқаруды тәмамдады; 2008 жылы Imperial College London Business School, Imperial College London, UK MSc Finance – Қаржылық есептілікті талдау, Қаржы теориясын тәмамдады.
2009 бастап 2012 дейін – Астана қ. «Қазмұнайгаз АД» АҚ Сервистік активтерін басқару және қайта құрылымдау департаменті директорының орынбасары;
2012 бастап 2013 дейін – Ақтөбе қ. Қазақойл Ақтөбе коммерциялық директоры;
2013 бастап 2014 дейін - KS Group Қаржы және инвестициялар жөніндегі директоры – Шығыс Еуропа;
2014 – ҚР Қоршаған орта және су ресурстары министрлігінің «Жасыл» Экономика Департаментінің директоры, Астана қ.;
2014 бастап 2016 дейін – Алматы қ. «ИНКАЙ» БК» ЖШС Бас директорының орынбасары, Шымкент қ.;
2016 наурызынан бастап – Астана қ. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ маркетинг және өткізу жөніндегі басқарушы директоры.
2016 шілдесінен бастап – Директорлар кеңесінің мүшесі, Директорлар кеңесінің әрекет етуші құрамына сайланған күн – 25.07.2016ж.
Азаматтығы – ҚР.

   
 

Төлебаев Марат Дулатұлы, Директорлар кеңесінің мүшесі

1982 жылы туған. 2003 жылы «Қаржы және кредит» мамандығы бойынша Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетін бітірді. 2007 жылы «Қаржы және экономика» мамандығы бойынша Ист Англия Университетін (Ұлыбритания) бітірді.  
2009 жылдан бастап «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жұмыс істейді:
2009 жылғы тамыздан бастап – Корпоративтік Хатшы қызметінің бас менеджері,
2010 жылғы шілдеден бастап – Корпоративтік хатшы,
2013 жылғы желтоқсаннан бастап – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Корпоративтік басқару департаментінің директоры.
2014 жылғы сәуірден бастап – Директорлар кеңесінің мүшесі, Директорлар кеңесінің қазіргі құрамына сайлану күні – 22.09.2015 ж.
Азаматтығы – ҚР.

   
Шахворостов Юрий Викторович Медео Рустам Колыбекович, Директорлар кеңесінің мүшесі

1972 жылы туған. 1997 жылы Қ. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетін «Машаина құрылысы технологиясы» мамандағы бойынша аяқтады.
2000 ж. бастап 2004 ж. дейін – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да Тау-кен департаментінің жетекші маманы, бас маманы, менеджері, жетекші менеджері болып жұмыс істеді.
2004 ж. бастап 2007 ж. дейін – Өндірістік қамтамасыз ету департаментінің бас менеджері, «Тау-кен компаниясы» ЖШС «Орталықтандырылған автотасымалдау базасы» филиалының директоры.
2007 ж. бастап 2008 ж. дейін – «Сауда-көлік компаниясы» ЖШС Өндіріс жөніндегі бас директорының орынбасары.
2008 ж. бастап 2018 ж. дейін – «Заречное» БК АҚ Бас директоры.
2018 жылғы сәуірден бастап – «ҮМЗ» АҚ бизнесті қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директоры.
2018 жылдың шілде айынан бастап – Басқарма Төрағасы
Азаматтығы – ҚР.
   
Батырбеков Эрлан Гадлетович Батырбеков Эрлан Гадлетович, тәуелсіз директор

1961 жылы туған. 1984 жылы «Кванттық электроника» мамандығы бойынша Москва инженерлік-физикалық институтын (МИФИ) бітірді.  
Физика-математика ғылымдарының докторы.
1984 жылдан бастап – ҚазКСР ҒА ЯФИ, инженер, кіші ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер.
1992 жылдан бастап 1994 жылға дейін – Department of Nuclear Engineering University of Illinois, физик-зерттеуші.
1993 жылдан бастап 1994 жылға дейін – Rockford Technology Assoc., Inc., ғылыми кеңесші.
1998 жылдан бастап 1999 жылға дейін – ҚР ҰЯО Атом энергиясы институты, зертхана бастығы, жетекші ғылыми қызметкер.
1997 жылдан бастап 2009 жылға дейін - «КК Интерконнект» БК, Вице-президент, Президент.
2009 жылдан бастап 2012 жылға дейін – ҚР Ұлттық ядролық орталығы, Бас директордың Бірінші орынбасары.
2013 жылғы қаңтардан бастап – «ҚР ҰЯО» РМК, Бас директор.
2015 жылғы қыркүйектен бастап – тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің қазіргі құрамына сайлану күні – 22.09.2015 ж.  
Азаматтығы – ҚР.

   
 

Кенжин Ергазы Асиевич, тәуелсіз директор
1961 жылы туған. 1984 жылы «Экспериментальдық ядролық физика» мамандығы бойынша Томск политехникалық институтын бітірді.
Физика-математика ғылымдарының кандидаты.
1984 жылдан бастап – «Қолданбалы механика» ӨҒБ, Красноярск-26 қ.
1987 жылдан бастап – «Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығы» РМК, Бас директордың орынбасары – «Атом энергиясы институты» ЕМК директоры. 
2015 ж. бастап – Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі «Ядролық физика институты» РМК, Бас директордың орынбасары, бас директор.
2017 жылғы қазаннан бастап – тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің қазіргі құрамына сайлану күні – 20.10.2017ж.

   

 

Бет өзгертілді: 06-02-2019