• Атом энергетикасы, электронды және металлургиялық өнеркәсіп және басқа да қызмет облыстарының қажеттіліктеріне арналған уран, бериллий, тантал мен ниобий өнімдерін өндіруші. Кәсіпорын «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясының құрамына кіреді. Болашаққа бізден бірге!
  • «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ Уран өндірісі – бұл атом электрстанцияларына арналған уран отынын өндіретін әлемдегі бірегей және ірі кешендердің бірі, ядролық саладағы жұмыс тәжірибесі де мол болып табылады. Болашаққа бізден бірге!
  • «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ бериллий өндірісі әлемдегі кен концентратын қайта өңдеуден сапалық параметрге бағыттап, дайын өнім түріне дейін шығаратын толық өндірістік циклі бар үш кәсіпорынның бірі. Болашаққа бізден бірге!
  • "Үлбі металлургиялық зауыты" АҚ тантал өндірісі ТМД аумағында жеке және әлемде тантал қосылған шикізатты қайта өңдеуден дайын өнім алуға дейін толық өндірістік циклі бар аса ірі кәсіпорындардың қатарына жатады. Болашаққа бізден бірге!

Өнім. УранТабиғи уран закись-окисі

«ҮМЗ» АҚ Уран өндірісінде қазақстандық кен орындарындағы уранның химиялық концентраттарын қайта өңдеу технологиясы әзірленді және енгізілді.

Тапсырыс берушінің талабы бойынша «ҮМЗ» АҚ Уран өндірісі уранның қарапайым техникалық шалатотық-тотығын өндіруге қабілетті, оны конверсиялау зауыттарында одан әрі қайта өңдеу фторландыру үшін қосымша дайындауды болжайды, сондай-ақ конвертор-зауытта тікелей фторландыру үшін жарамды уранның шалатотық-тотығын да өндіре алады. 

«ҮМЗ» АҚ-да алынатын шалатотық-тотықты тұтынушылар - Ресей, Франция, Канада мен АҚШ-тың алдыңғы қатарлы конверсиялау зауыттары.  

Бүгінде Қазақстанда өндірілетін табиғи уранның айтарлықтай бөлігі «ҮМЗ» АҚ-да қайта  өңделеді.  

Уранға қатысты қоспалардың максималды массалық үлестері %

Ванадий V2O5 0.01 Натрий (Na) 0.005
Молибден (Mo) 0.005 Калий (K) 0.005
Цирконий (Zr) 0.005 Кремний (SiO2) 0.05
Бор (B) 0.005 Торий (Th) 0.002
Фосфат (PO4) 0.05 Железо (Fe) 0.02
Хлор, бром, йод (Cl+Br+I) 0.005 Карбонат (CO3) 0.1
Фтор (F) 0.005 Титан (Ti) 0.005
Мышьяк (As) 0.005 Магний (Mg) 0.005
Сульфат (SO4) 0.2 РЗЭ (Gd+Sm+Eu+Dy) 0.0005
Кальций (Ca) 0.02  Тяжёлые металлы (Cu+Pb+Bi+Sb) 0.01

Тапсырыс берушінің қалауы бойынша талаптар өзгертілуі мүмкін.

Көрсеткіш атауы мен өлшем бірлігі Көрсеткіштің мәні
Уран-235 изотопының шартты массалық үлесі, % 0.710-0.715
Уран изотоптары қоспасының массалық үлесі, % > 84
Ылғалдың массалық үлесі, % < 0.5
Азот қышқылындағы ерімейтін уранның массалық үлесі < 0.05
Алынатын органиканың массалық үлесі, % < 0.05
Ұшқыш материалдың массалық үлесі, % < 0.5
Ірілігі, мм < 4.0

kn   Уран өндірісінің маркетинг қызметі:
email: Marketing_U@ulba.kz
телефон: 7 (7232) 29-86-05
факс: 7 (7232) 24-06-83, 7 (7232) 29-82-73

 

Бет өзгертілді: 02-12-2016