Жылдық қаржы есептілігі

Бекітілген дивидендтердің мөлшері

«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ Басқармасының 13.07.2017 ж. № 16/17 шешімімен 2016 жылғы қызмет қорытындылары бойынша «ҮМЗ» АҚ бір жай акциясына шаққанда дивиденд мөлшері 905,86 (тоғыз жүз бес теңге 86 тиын) теңге мөлшерінде белгіленді.

Дивиденд төлеуге жолданған сома:
- «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жай акциялары бойынша 2 204 496 000 (екі миллиард екі жүз төрт миллион төрт жүз тоқсан алты мың) теңге;
- артықшылықты акциялар бойынша 239 896 000 (екі жүз отыз тоғыз миллион сегіз жүз тоқсан алты мың) теңге».

kn 2013 жылға бекітілген дивидендтердің мөлшері
kn 2014 жылға бекітілген дивидендтердің мөлшері
kn 2015 жылға бекітілген дивидендтердің мөлшері

Бет өзгертілді: 09-08-2017