Уран зертханасы

  Басылымдар:

20. Скраптарды өңдеудің технологиялық процесіне сода рэкстрактілерін тарту. Болтанов А.В., Корнилович М.В., Русин Ю.Г., Ярошенко Н.Н., Дорн А.А. Қазақстан Республикасының ядролық әлеуеті: баяндамалар жинағы, 14 – шығарылым-Алматы: «Қазақстанның ядролық қоғамы» қауымдастығы, 2019 ж., С 8-12.
21. «ҮМЗ»АҚ Уран өндірісінің өңделген экстрагентін регенерациялау. Болтанов А.В., Корнилович М.В., Русин Ю.Г., Ярошенко Н.Н., Романова К.Б. Қазақстан Республикасының ядролық әлеуеті: баяндамалар жинағы, 14 – шығарылым-Алматы: «Қазақстанның ядролық қоғамы» қауымдастығы, 2019 ж., С 63-65.
22. Табиғи уранның химиялық концентратын өңдеу кезінде уранды экстракциялық аффинаждау процесін қарқындату. . Ярошенко Н.Н., Гофман А.А., Варывдин Ю.В., Гусакова Г.В., Романова К.Б. IX Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның еңбектер жинағы уран өнеркәсібінің өзекті мәселелері, 2019 жылғы 7-9 қараша, 1 бөлім, С 337-339
23. «Acrawax c» эбс отын таблеткаларын өндіруде баламалы құрғақ майлау ретінде пайдалану бойынша зерттеулер Алдажаров Т.М., Семенова С.А., Кириллов Е.В., Долганов А.В., Когай В.В., Ковалев IX Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның еңбектер жинағы уран өнеркәсібінің өзекті мәселелері, 2019 жылғы 7-9 қараша, С. 1, С 319-325
24. Табиғи уранның химиялық концентратын өңдеу кезінде пайда болатын қатты радиоактивті қалдықтарды азайтуға бағытталған зерттеулер Варывдин Ю.В, Гофман А.А., Хлебникова И.А., Ярошенко Н.Н. IX Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның еңбектер жинағы уран өнеркәсібінің өзекті мәселелері, 2019 жылғы 7-9 қараша, 2-бөлім, С 180-184
25. Құрамында уран бар материалдарды өңдеу технологиясының қалдықтарынан гадолиний оксидін алу бойынша зерттеулер. Кылышканов М.К., Ярошенко Н.Н., Гусакова Г.В., Дорн А.А. Жоғары оқу орындарының жаңалықтары.Т. 64, № 2-2 Физика 2021, С 57-59
26. Ядролық керамикалық отынды дайындау технологиясын дамыту. Кылышканов М.К., Ярошенко Н.Н., Кириллов Е.В., Алдажаров Т.М., Болтанов А.В., Долганов А.В, Титов М.В жоғары оқу орындарының жаңалықтары. Т. 64, № 2-2 Физика 2021, С 61-65
27.  Құрамында уран бар қосылыстарды өңдеу процесінде пайдаланылатын сүзгіш жаймаларды дезактивациялау және регенерациялау кезінде ультрадыбысты қолдану Кылышканов М.К., Ярошенко Н.Н., Хлебникова И.А.  Халықаралық ғылыми мектеп-конференция «»Атом. Ғылым. Технологиялар» тезистері 2021 жылғы 14-16 сәуір, Алматы, Қазақстан Республикасы, С-50
28. Құрамында уран-гадолиний бар материалдарды өңдеу технологиясының қалдықтарынан гадолиний оксидін алу бойынша зерттеулер. Кылышканов М.К., Ярошенко Н.Н., Гусакова Г.В., Гофман А.А., Варывдин Ю.В., Дорн А.А. Халықаралық ғылыми мектеп-конференция «»Атом. Ғылым. Технологиялар» тезистері 2021 жылғы 14-16 сәуір, Алматы, Қазақстан Республикасы, С 54